Σχετικά με

Σχετικά με

Το έργο FF-IPM ωθεί στην In-silico πρόληψη των επιβλαβών οργανισμών και την εκτός εποχής ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών ενάντια στις νέες και υπάρχουσες μύγες των φρούτων («OFF-Season»), είναι ένα χρηματοδοτούμενο έργο της ΕΕ που εγκρίθηκε ως απάντηση σε πρόσκληση στο πλαίσιο του προγράμματος H2020. Το έργο FF-IPM στοχεύει σε τρία επίπεδα πρόληψης και αντιμετώπισης.

  • Ανάπτυξη εργαλείων και βάσεων δεδομένων που μπορούν να προβλέψουν αξιόπιστα πού και πότε είναι πιθανό να εισέλθουν έντομα εισβολείς στην Ευρώπη.
  • Σχεδιασμός μέσων ταχείας ανίχνευσης και αναγνώρισης.
  • Δημιουργία μιας εργαλειοθήκης διαχείρισης που θα οδηγήσει στην καταστολή οποιουδήποτε επιβλαβούς οργανισμού, εάν εγκατασταθεί, σε αποδεκτά επίπεδα.

Ως εκ τούτου, το έργο FF-IPM στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που στοχεύει σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας εισβολής και εγκατάστασης επιλεγμένων υπαρχόντων (υφιστάμενων) και νέων (εισβαλόντων) μυγών των φρούτων, προστατεύοντας έτσι την ευρωπαϊκή παραγωγή και το εμπόριο από τις τρέχουσες και επικείμενες απειλές.

Στόχοι

01
Προώθηση της έρευνας για υγιεινά, φρέσκα φρούτα σε ένα καθαρό, υγιές περιβάλλον.
02
Ενίσχυση της ικανότητας για εντός εποχής (ON-season) ολοκληρωμένη διαχείριση μυγών των φρούτων μέσω καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών in-silico.
03
Παροχή τοπικής, περιφερειακής και πανευρωπαϊκής υποστήριξης βασισμένης στη γνώση για την ενίσχυση της εφαρμογής της φυτοϋγειονομικής πολιτικής της ΕΕ.
04
Μείωση των απωλειών παραγωγής, των απωλειών μετά τη συγκομιδή και της σπατάλης τροφίμων μέσω της καλύτερης προστασίας από τις μύγες των φρούτων.
05
Ολοκληρωμένη προστασία των φρούτων από τα παράσιτα από τον παραγωγό στον καταναλωτή.
06
Δημιουργία ενός θεμελιώδους παραδείγματος για την ολοκληρωμένη εκτός εποχής (OFF-season) διαχείριση, των μυγών των φρούτων.

Ανάπτυξη ολιστικών προσεγγίσεων βασισμένων στη γνώση, καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών, για την ενδυνάμωση των ενδιαφερόμενων σε όλους τους τομείς κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και μεταποίησης φρούτων