Ενημερωτικό δελτίο

Fruit flyer Bulletin #1

Αυτή είναι η πρώτη Δημοσίευση Newsletter του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού έργου FF-IPM. Το ενημερωτικό δελτίο θα δημοσιεύεται ανά τρίμηνο, όπου θα επισημαίνονται οι ενέργειες, τα νέα, η πρόοδος που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα.
Κατεβάστε
news2

Fruit flyer Δελτίο #2

Η δεύτερη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού έργου FF-IPM. Ενημερωτικά δελτία θα δημοσιεύονται ανά τρίμηνο, με έμφαση στις δράσεις, τις ειδήσεις, την πρόοδο που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα.
Κατεβάστε
FFIPM_newsletter_03_001

Fruit flyer Bulletin #3

Η τρίτη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού έργου FF-IPM. Ενημερωτικά δελτία θα δημοσιεύονται ανά τρίμηνο, με έμφαση στις δράσεις, τις ειδήσεις, την πρόοδο που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα.
Κατεβάστε
FFIPM_newsletter_04_001

Fruit flyer Δελτίο #4

Τέταρτη Δημοσίευση Newsletter του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού έργου FF-IPM. Ενημερωτικά δελτία θα δημοσιεύονται ανά τρίμηνο, με έμφαση στις δράσεις, τις ειδήσεις, την πρόοδο που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα.
Κατεβάστε
FFIPM_newsletter_05

Fruit flyer Δελτίο #5

Η πέμπτη Δημοσίευση Newsletter του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού έργου FF-IPM. Ενημερωτικά δελτία θα δημοσιεύονται ανά τρίμηνο, με έμφαση στις δράσεις, τα νέα, την πρόοδο που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα.
Κατεβάστε
FFIPM_newsletter_06_cover

Fruit flyer Δελτίο #6

Η έκτη Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού έργου FF-IPM. Ενημερωτικά δελτία θα δημοσιεύονται ανά τρίμηνο, με έμφαση στις δράσεις, τα νέα, την πρόοδο που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα.
Κατεβάστε