4 Σεπτεμβρίου, 2021

Δημοσίευση στο Frontiers σχετικά με τις επιπτώσεις του θερμικού εγκλιματισμού στην αντοχή του Bactrocera zonata σε συνθήκες καταπόνησης με υγρασία

Αυτή η εργασία στοχεύει να δείξει πώς ο εγκλιματισμός σε καθεστώτα σταθερής θερμοκρασίας έχει μια βαθιά επίδραση στην επιβίωση του B. zonata όσον αφορά την αύξηση […]
30 Αυγούστου, 2021

Το Bactrocera dorsalis εντοπίστηκε κοντά στην Τουλόν της Γαλλίας

8 Αυγούστου, 2021

Δημοσίευση στο Molecular Phylogenetics and Evolution σχετικά με τη Φυλογενωμική ανάλυση του συμπλέγματος Ceratitis FARQ (Diptera: Tephritidae)

Σε αυτό το άρθρο, η ερευνητική ομάδα του έργου FF-IPM με έδρα την Κίνα χρησιμοποίησε SNP μιτογόνου και γονιδιώματος για να διερευνήσει τη φυλογενετική σχέση εντός […]
9 Ιουλίου, 2021

2ος κύκλος εκπαίδευσης ενδιαφερομένων φορέων, Νάουσα, Ελλάδα

28 Ιουνίου, 2021

Δημοσίευση στο Applied Sciences για το “FruiTemp”, ένα πρωτότυπο ανοιχτού κώδικα που μελετά την απόκριση των μυγών των φρούτων σε διάφορες θερμοκρασίες

20 Ιουνίου, 2021

Δημοσίευση στο Biological Invasions για το Ceratitis capitata και πώς επεκτείνεται σε διάφορες περιοχές

7 Ιουνίου, 2021

Ο κ. Yue Zhang από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Κίνας υπερασπίστηκε με επιτυχία τη διδακτορική διατριβή του

28 Μαΐου, 2021

Δημοσίευση στο Agronomy σχετικά με συσκευές μαζικής παγίδευσης που χρησιμοποιούνται για την έγκαιρη ανίχνευση της Ceratitis capitata

26 Μαΐου, 2021

Εφαρμογές εκτός εποχής του εντομοπαθογόνου μύκητα Beauveria bassiana (UTH)