Ενημερωτικό δελτίο

Fruit flyer Bulletin #1

Αυτή είναι η Δημοσίευση του πρώτου Ενημερωτικού Δελτίου του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού έργου FF-IPM. Το ενημερωτικό δελτίο θα δημοσιεύεται ανά τρίμηνο, όπου θα επισημαίνονται οι ενέργειες, τα νέα και την πρόοδο που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα.
Κατεβάστε
news2

Fruit flyer Bulletin #2

Η δημοσίευση του δεύτερου Ενημερωτικού Δελτίου του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού έργου FF-IPM. Ενημερωτικά δελτία θα δημοσιεύονται ανά τρίμηνο, με έμφαση στις δράσεις, τα νέα και την πρόοδο που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα.
Κατεβάστε
FFIPM_newsletter_03_001

Fruit flyer Bulletin #3

Η δημοσίευση του τρίτου Ενημερωτικού Δελτίου του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού έργου FF-IPM. Ενημερωτικά δελτία θα δημοσιεύονται ανά τρίμηνο, με έμφαση στις δράσεις, τα νέα και την πρόοδο που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα.
Κατεβάστε
FFIPM_newsletter_04_001

Fruit flyer Bulletin #4

Δημοσίευση του τέταρτου Ενημερωτικού Δελτίου του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού έργου FF-IPM. Ενημερωτικά δελτία θα δημοσιεύονται ανά τρίμηνο, με έμφαση στις δράσεις, τα νέα και την πρόοδο που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα.
Κατεβάστε
FFIPM_newsletter_05

Fruit flyer Bulletin #5

Η Δημοσίευση του πέμπτου Ενημερωτικού Δελτίου του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού έργου FF-IPM. Ενημερωτικά δελτία θα δημοσιεύονται ανά τρίμηνο, με έμφαση στις δράσεις, τα νέα και την πρόοδο που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα.
Κατεβάστε
FFIPM_newsletter_06_cover

Fruit flyer Bulletin #6

Η Δημοσίευση του έκτου Ενημερωτικού Δελτίου του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού έργου FF-IPM. Ενημερωτικά δελτία θα δημοσιεύονται ανά τρίμηνο, με έμφαση στις δράσεις, τα νέα και την πρόοδο που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα.
Κατεβάστε
Untitled

Fruit flyer Bulletin #7

Η Δημοσίευση του έβδομου Ενημερωτικού Δελτίου του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού έργου FF-IPM. Ενημερωτικά δελτία θα δημοσιεύονται ανά τρίμηνο, με έμφαση στις δράσεις, τα νέα και την πρόοδο που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα.
Κατεβάστε
FFIPM_newsletter_08 cover

Fruit flyer Bulletin #8

Τhe eighth Newsletter Publication of the EU-funded research project FF-IPM. Ενημερωτικά δελτία θα δημοσιεύονται ανά τρίμηνο, με έμφαση στις δράσεις, τα νέα και την πρόοδο που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα. Κατεβάστε
ffipm_newsletter9

Fruit flyer Bulletin #9

Τhe nineth Newsletter Publication of the EU-funded research project FF-IPM. Ενημερωτικά δελτία θα δημοσιεύονται ανά τρίμηνο, με έμφαση στις δράσεις, τα νέα και την πρόοδο που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα. Κατεβάστε