31 Μαρτίου, 2021

Γράφημα FFIPM

2 Δεκεμβρίου, 2020

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Προσέγγιση κρίσιμων θερμοκρασιών

14 Οκτωβρίου, 2020

Άρθρο στην ελληνική Γεωργική Εφημερίδα «Ύπαιθρος Χώρα», του καθ. Νίκος Παπαδόπουλος

13 Οκτωβρίου, 2020

Η UTH έχει αναπτύξει και δοκιμάσει με επιτυχία ένα σύστημα για την ακριβή παρακολούθηση της θερμοκρασίας μέσα στα φρούτα στο δέντρο

27 Αυγούστου, 2020

Δημοσίευση σχετική με την Εργασία 4.1

8 Ιουλίου, 2020

Δημοσιεύτηκε νέα σχετική εργασία

Διαβάστε την περίληψη: https://bit.ly/3gJIjkd
2 Ιουλίου, 2020

Αντίκτυπος της καραντίνας COVID-19 στις ερευνητικές δραστηριότητες FF-IPM (WP4 & WP6)

18 Μαρτίου, 2020

Tanzania: Fruit Fly Survey

4 Δεκεμβρίου, 2019

«Fruit Fly» ή «Vegetable Fly»;