11 Ιουλίου, 2023

Don’t miss the 5TH FF-IPM Webinar

Webinar’s Title: Odorant-Based Detection of fruit fly infested fruits in cargo shipment   Infestation by insects triggers notable changes in plant metabolism, resulting in the release of […]
20 Μαΐου, 2022

Σημαντική παρουσία της FF-IPM στο IOBC Meeting 2022, Ναύπλιο (4-6 Απριλίου 2022)

Ο Διεθνής Οργανισμός Βιολογικού και Ολοκληρωμένου Ελέγχου Επιβλαβών Ζώων και Φυτών, Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Παλαιαρκτικής (IOBC-WPRS) πραγματοποίησε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας με θέμα «Ολοκληρωμένος έλεγχος στις […]
8 Απριλίου, 2022

Συνεδρίαση IOBC 2022

Η 13η Συνάντηση IOBC-WPRC της Ομάδας Εργασίας Citrus με θέμα «Ολοκληρωμένος Έλεγχος στις Καλλιέργειες Εσπεριδοειδών» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 4-6 Απριλίου 2022, στο Ναύπλιο, Ελλάδα.
28 Μαρτίου, 2022

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος με Ενδιαφερομένους φορείς

Εργαστήριο διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 24 Μαρτίου 2022 Τοπικός Διοργανωτής: Δρ. Νικόλαος Παπαδόπουλος (Π.Θ.) Στόχος του σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση των προϊόντων […]
9 Σεπτεμβρίου, 2021

Δημοσίευση στο περιοδικό Fruit (16) για το έργο FF-IPM και την απειλή της μύγας της Μεσογείου για την ΕΕ (Ολλανδία)

Ο Marc de Meyer, Τεχνικός Διευθυντής Έργου του προγράμματος FF-IPM, γράφει στο Fruit, τεύχος 16, για το FF-IPM και τη νέα απειλή της μύγας της Μεσογείου […]
30 Αυγούστου, 2021

Το Bactrocera dorsalis εντοπίστηκε κοντά στην Τουλόν της Γαλλίας

10 Μαρτίου, 2021

Άρθρο για τα B. dorsalis & B. zonata από τον Καθ. Νικόλαο Παπαδόπουλο