18 Μαρτίου, 2020

Το έργο FF-IPM παρουσίαστηκε την επιτροπή εντομολογίας @EPPO

Μετά από πρόσκληση της κας F. Petter (Βοηθός Διευθυντής EPPO), ο Τεχνικός Διευθυντής του έργου FF-IPM, κ. Marc De Meyer , συμμετείχε στη συνάντηση του EPPO […]