Δημοσίευση στο Frontiers σχετικά με τις επιπτώσεις του θερμικού εγκλιματισμού στην αντοχή του Bactrocera zonata σε συνθήκες καταπόνησης με υγρασία