Ολοκληρώνεται ο κύκλος σεμιναρίων για τους ενδιαφερόμενους φορείς στην Ισπανία