Το έργο FF-IPM και το Ίδρυμα ερευνών LTZ ανταλλάσσουν γνώσεις για την προστασία των καλλιεργειών φρούτων της ΕΕ