11 Οκτωβρίου, 2020

Διαδικτυακή συνάντηση FF-IPM

5 Οκτωβρίου, 2020

Ενημερωτικό Δελτίο #1

27 Αυγούστου, 2020

Δημοσίευση σχετική με την Εργασία 4.1

28 Ιουλίου, 2020

Αξιολόγηση του εργαλείου e-Nose στο εργαστήριο

24 Ιουλίου, 2020

Σύστημα ηλεκτρονικής παγίδευσης e-trapping

8 Ιουλίου, 2020

Δημοσιεύτηκε νέα σχετική εργασία

Διαβάστε την περίληψη: https://bit.ly/3gJIjkd
7 Ιουλίου, 2020

Εκτενής δοκιμή συσκευών μαζικής παγίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.)

2 Ιουλίου, 2020

Αντίκτυπος της καραντίνας COVID-19 στις ερευνητικές δραστηριότητες FF-IPM (WP4 & WP6)

16 Απριλίου, 2020

Milestone Achieved – Ηλεκτρονική παγίδα ανίχνευσης μυγών των φρούτων προηγμένη και δοκιμασμένη από τον David Nestel της ARO

Στο πλαίσιο του έργου FF-IPM, η ομάδα του David Nestel στον Οργανισμό Γεωργικής Έρευνας του Ισραήλ ( ARO ) ανέπτυξε πρόσφατα ένα προηγμένο σύστημα ηλεκτρονικής παγίδευσης […]